Jarząb pospolity - Kossaka Juliusza

DRZEWO UTRACONE


Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Informacje dodatkowe

Pochylenie

Informacja o utracie drzewa

Silny wiatr i burza - drzewo przewróciło się.

Informacje o drzewie

Położenie

Wolontariusz