Klon zwyczajny - Orla

Klon zwyczajny

Acer platanoides
Informacje dodatkowe

Listwa mrozowa, posusz

Informacje o drzewie

Położenie

Wolontariusz