Klon zwyczajny - Orla

Klon zwyczajny

Acer platanoides
Informacje o drzewie

Położenie

Wolontariusz