Klon zwyczajny - Bieszczadzka

Klon zwyczajny

Acer platanoides
Informacje o drzewie

Wolontariusz