Klon jawor - Kujawska

Klon jawor

Acer pseudoplatanus
Informacje o drzewie

Położenie

Wolontariusz