Klon zwyczajny - Ks. Skorupki Ignacego

Klon zwyczajny

Acer platanoides
Informacje dodatkowe

Posusz, chore liście

Informacje o drzewie

Położenie

Wolontariusz