Brzoza brodawkowata - Halicka

Brzoza brodawkowata

Betula pendula
Informacje o drzewie

Położenie

Wolontariusz