Brzoza brodawkowata - Świętokrzyska

Brzoza brodawkowata

Betula pendula
Opis, uwagi

Jedyna brzoza - pomnik przyrody w Bydgoszczy. Ma na imię Sylwia na cześć właścicielki posesji na której rośnie.

Informacje o drzewie

Wolontariusz